Sponsringspolicy

Engströms Bil får många förfrågningar varje år och vi vill vara effektiva och professionella i vårt bemötande och vår hantering. Målsättningen är att varje samarbete ska vara ett affärsmässigt samarbete och leda till ömsesidig nytta för båda parter.

Två gånger per år väljs mottagare för Engströms Bil sponsringspaket av ledningsgruppen som valt ut ett antal nominerade ansökningar, som uppfyller policyn. Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 31 mars och 31 oktober. Tillkännagivande av mottagare sker runt den 1 maj respektive 1 december.

Läs vår sponsringspolicy i sin helhet här
Fyll i formuläret nedan för att göra en ansökan