För ett förstklassigt kundomhändertagande och ekonomiskt bilägande

Engströms Bil är en privatägd företagsgrupp och drivs numera av tredje generationen Engström. Vi strävar efter att ge dig ett förstklassigt kundomhändertagande och ekonomiskt bilägande. När du besöker oss är förhoppningen att du finner en god tillgänglighet, hjälpsam och engagerad personal, samt ett intressant utbud av nya och begagnade bilar.

Nöjda kunder är något som gör oss glada och ger oss positiv energi att utvecklas vidare. Skulle vi inte motsvara dina förväntningar så hoppas vi att du låter oss få höra det. För det är ju först när du som kund känner dig nöjd med oss, som vi själva kan känna oss fullt nöjda.

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss.

Lämna synpunkter

För ett förstklassigt kundomhändertagande och ekonomiskt bilägande

Engströms Bil är en privatägd företagsgrupp och drivs numera av tredje generationen Engström. Vi strävar efter att ge dig ett förstklassigt kundomhändertagande och ekonomiskt bilägande. När du besöker oss är förhoppningen att du finner en god tillgänglighet, hjälpsam och engagerad personal, samt ett intressant utbud av nya och begagnade bilar.

Nöjda kunder är något som gör oss glada och ger oss positiv energi att utvecklas vidare. Skulle vi inte motsvara dina förväntningar så hoppas vi att du låter oss få höra det. För det är ju först när du som kund känner dig nöjd med oss, som vi själva kan känna oss fullt nöjda.

Vi hälsar dig varmt välkommen till oss.

Lämna synpunkter

Kvalitet

Vi arbetar för att du ska bli helt nöjd varje gång. Det gäller såväl köp av ny bil som service och reparation eller köp av bildelar.

Engströms hållbarhetsredovisning

För att nå vår vision om nöjda kunder krävs ett systematiskt arbetssätt och till vår hjälp har vi ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001. Kraven för att vara återförsäljare till Volkswagen är tuffa och detaljerade. En gång om året får vi besök av TÜF som kontrollerar att vi följer gällande krav. Vi utför även regelbundet egna interna revisioner som ett led i att ständigt bli bättre.

Kvalitetspolicy

Engströms har som målsättning att utveckla kvaliteten till en sådan nivå att den av kunder och leverantörer uppfattas som marknadens bästa. Detta uppår vi genom att:

 • Utveckla medarbetarens kompetens och engagemang i företagets tjänster och processer.

 • Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten.

 • Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.

 • Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Miljö

Miljöarbetet innebär att på ett ansvarsfullt sätt göra bra saker för miljön och följa gällande miljölagar. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. För vårt miljöarbete kontrolleras vi årligen av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Hos oss gäller det t.ex. att ha en god hantering av vårt avfall, optimerad användning av våra material och att alla har utbildning i hur t.ex. kemikalier och avfall ska hanteras. I vår profession hjälper vi också våra kunder att minska miljöpåverkan genom att t.ex. serva motorer och kontrollera däcktryck för att minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen.

Miljöpolicy

Engströms arbetar för en god omsorg om miljön ur ett livscykelperspektiv med minskad miljöbelastning.

 • Ständigt förbättra oss inom energiförbrukning, återvinning och återanvändning samt förebygga föroreningar.

 • Alla medarbetare har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgift.

 • Utifrån företagets miljöaspekter utarbeta miljömål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten.

 • Ställa relevanta miljökrav på våra leverantörer.

 • Följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Miljöpolicy

Miljö

Miljöarbetet innebär att på ett ansvarsfullt sätt göra bra saker för miljön och följa gällande miljölagar. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. För vårt miljöarbete kontrolleras vi årligen av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Hos oss gäller det t.ex. att ha en god hantering av vårt avfall, optimerad användning av våra material och att alla har utbildning i hur t.ex. kemikalier och avfall ska hanteras. I vår profession hjälper vi också våra kunder att minska miljöpåverkan genom att t.ex. serva motorer och kontrollera däcktryck för att minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen.

Miljöpolicy

Engströms arbetar för en god omsorg om miljön ur ett livscykelperspektiv med minskad miljöbelastning.

 • Ständigt förbättra oss inom energiförbrukning, återvinning och återanvändning samt förebygga föroreningar.

 • Alla medarbetare har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgift.

 • Utifrån företagets miljöaspekter utarbeta miljömål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten.

 • Ställa relevanta miljökrav på våra leverantörer.

 • Följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Vår minsta anläggning – med plats för tusentals livsviktiga medarbetare.

Pollinerande insekterna i världen minskar för varje år. Det leder till att växtlighet och skördarna blir mindre. Bin är väsentliga för människans livsmedelsförsörjning och viktiga för vår överlevnad. Om bin inte fanns skulle till exempel två tredjedelar av alla grönsakssorter, som vi idag har tillgång till, försvinna. En del bisamhällen dör till följd av bekämpningsmedel och sjukdomar och det behövs gemensamma insatser för att få starka bisamhällen.

Vi på Engströms vill ta vårt ansvar och bidra till den biologiska mångfalden och få ut fler bin i samhället. Av den anledningen har vi, som en del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete, inlett ett samarbete med Biman och öppnat upp vår minsta anläggning med plats för tusentals livsviktiga medarbetare och besökare.

Läs mer

Ledningsgruppen

Se vilka vi är

Sponsring & partnerskap

Gör en ansökan

Lämna gärna synpunkter till oss