Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är viktig både för oss och våra kunder och vi gör vad vi kan för att driva på utvecklingen mot fler hållbara, mobila lösningar. Engströms Beg.in är ett steg i den riktningen. För att tänka hållbart handlar mycket om att återanvända det som redan finns istället för att köpa nytt.

Begagnat, klokt och hållbart

All tillverkning och konsumtion av produkter skapar utsläpp av växthusgaser. Ett sätt att minska utsläppen kan vara att förlänga bilens livslängd. Räknar man på CO2-belastningen under bilens hela livscykel kan man tydligt se fördelen med att förlänga livet på bilen. Det är en viktig anledning till vår storsatsning på begagnade bilar – Engströms Beg.in.

Vår anläggning drivs av egen solel

På taket på vår nya anläggning har vi installerat en hel park med solceller. Det gör att vi är helt självförsörjande och el vi inte förbrukar säljer vi vidare. Vi ser det som en självklar och långsiktig investering för miljön.

Läs mer om Engströms hållbarhetsarbete