Kvalitet & Miljö

Vi arbetar för att du ska bli utomordentligt nöjd varje gång. Det gäller såväl köp av ny bil som service och reparation eller köp av bildelar.

Engströms Hållbarhetsredovisning

Kvalitet

För att nå vår vision om utomordentligt nöjda kunder krävs ett systematiskt arbetssätt och till vår hjälp har vi ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001. Kraven för att vara återförsäljare till Volkswagen är tuffa och detaljerade. En gång om året får vi besök av TÜF som kontrollerar att vi följer gällande krav. Vi utför även regelbundet egna interna revisioner som ett led i att ständigt bli bättre.

I vår strävan att ständigt utvecklas arbetar vi aktivt med att få in våra kunders synpunkter genom kundundersökningar. Slumpmässigt utvalda kunder bli uppringda och intervjuade. Du som kund kan även lämna feedback till oss via vår hemsida. Resultaten sammanställs och granskas och handlingsplaner tas fram. Responsen från våra kunder peppar oss i vårt arbete för ständiga förbättringar.

Kvalitetspolicy

Engströms har som målsättning att utveckla kvaliteten till en sådan nivå att den av kunder och leverantörer uppfattas som marknadens bästa.

Detta uppnår vi genom att:

  • Ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och anpassa dem efter kundens behov.
  • Utveckla medarbetarens kompetens och engagemang i  företagets tjänster och processer.
  • Fortlöpande förbättra våra processer genom att utarbeta konkreta mål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten.
  • Ställa relevanta kvalitetskrav på våra leverantörer.
  • Följa gällande lag- och standardkrav som gäller för verksamheten och våra intressenter.

Kvalitetsdokument

Certifikat Linköping

Certifikat Vimmerby

Certifikat Västervik

Certifikat Audi

Certifikat SEAT

Certifikat Skoda

Certifikat Volkswagen Transportbilar

Certifikat Volkswagen Personbilar

Miljö

Miljöarbetet innebär att på ett ansvarsfullt sätt göra bra saker för miljön och följa gällande miljölagar. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. För vårt miljöarbete kontrolleras vi årligen av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Hos oss gäller det t.ex. att ha en god hantering av vårt avfall, optimerad användning av våra material och att alla har utbildning i hur t.ex. kemikalier och avfall ska hanteras. I vår profession hjälper vi också våra kunder att minska miljöpåverkan genom att t.ex. serva motorer och kontrollera däcktryck för att minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen.

Eftersom vi tar fullt ansvar för vårt kvalitets- och miljöarbete kan du som kund känna dig trygg i ditt val av verkstad. När du lämnar din bil i våra händer, vill vi att du ska känna att du får marknadens absolut bästa kvalitet. Det är vårt mål och därför tycker vi att det är betryggande att ha någon som kontrollerar hur vi arbetar och att det vi lämnar ifrån oss alltid är det bästa. Allt för att du ska bli utomordentligt nöjd varje gång.

Miljöpolicy

Engströms arbetar för en god omsorg om miljön ur ett livscykelperspektiv med minskad miljöbelastning.

Detta uppnår vi genom att:

  • Ständigt förbättra oss inom energiförbrukning, återvinning och återanvändning samt förebygga föroreningar.
  • Alla medarbetare har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgift.
  • Utifrån företagets miljöaspekter utarbeta miljömål och handlingsplaner samt regelbundet följa upp verksamheten.
  • Ställa relevanta miljökrav på våra leverantörer
  • Följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten och våra intressenter.

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår

Produktion Webbpartner